GitLab รองรับการทำงานเป็นทีมได้ โดยเราสามารถเพิ่มผู้ใช้ กำหนดสิทธิืการใช้งาน และกำหนดสมาชิกให้แต่ละโครงการได้ ครั้งนี้เราจะมาดูวิธีการจัดการผู้ใช้ใน GitLab พร้อมทั้งปรับแต่งและกำหนดสิทธิกัน การสร้างผู้ใช้สำหรับใช้งาน ให้เรากดที่ไอคอนฟันเฟืองที่มุมด้านขวาบน (ถ้าเอาเมาส์ไปวางบนไอคอนจะเรียกชื่อว่า Admin area)

จากนั้นให้เรากด New User และจะเห็นฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล user

หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยให้กด Create user หลังจากนั้น GitLab จะเปลี่ยนหน้าไปดังรูป

หลังจากสร้าง user แล้ว GitLab จะส่ง password ไปหา email ที่ user นั้นใส่ไว้แต่เนื่องจากเรายังไม่ได้ทำการปรับแต่ง email เพราะฉะนั้นเราจะใช้ user root ทำการเปลี่ยน password ให้กับ user ที่เราสร้างซะ โดยกดที่แท็บ Users แล้วกด Edit หลังชื่อ user ที่เราสร้างดังรูป

เมื่อกด Edit แล้วจะเปลี่ยนไปหน้าฟอร์มที่ให้กรอกตอนสร้าง User ครั้งแรกและจะมีฟิลด์ Password ให้กรอก ให้เราทำการกรอก Password (และ Password confirmation) ที่ต้องการเปลี่ยนหลังจากนั้นกด Save changes

หลังจากนั้นให้ทำการ Log in เข้าไปใหม่ด้วย username และ password ที่เราสร้าง หาก Log in สำเร็จจะเข้าไปที่ Dashboard ของ user นั้นได้ ถือว่าสำเร็จ

เมื่อเราสร้าง user เสร็จเรียบร้อยต่อไปเราจะทำการใส่ SSH public key ให้กับ user กันโดย

เริ่มแรกให้สร้าง public key ก่อนโดยใช้คำสั่ง

ssh-keygen -t rsa -C 'myemail@domain.com'

หลังจากนั้นนำ public key ออกมาโดยใช้คำสั่ง cat เพื่อนำ public key ออกมา

cat ~/.ssh/id_rsa.pub

ให้คัดลอกและเปิดเบราว์เซอร์ไปที่ GitLab และ Log in ด้วย user ที่เราสร้างขึ้นมาและกดไอคอนรูปที่ด้านบนมุมขวา

จากนั้นให้เลือกที่แท็ป SSH Keys จะขึ้นมาดังภาพด้านล่าง

ให้กด Add SSH Key ใส่ public key ในช่อง Key และกด  Add Key จากนั้นทดสอบได้โดยการสร้าง repository และทดลอง push code (วิธีการดูได้ที่บล็อกนี้ครับ) ถ้าได้ถือเป็นอันจบขั้นตอน

ต่อไปเรามาดูการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มใน GitLab กันครับ

Comments are closed.