ในขั้นตอนการติดตั้ง Suriyan ที่จะมีขั้นตอนหนึ่งซึ่งในบางครั้งจะใช้เวลานานมากที่มักจะค้างอยู่ตรงที่เขียนว่า “กำลังติดตั้งชุดภาษา” ซึ่งสำหรับการติดตั้งในส่วน “กำลังติตตั้งชุดภาษา” นั้นจะต้องใช้อินเทอร์เน็ต หากอินเทอร์เน็ตช้ามาก ให้กดปุ่ม “ข้าม” ไปได้จะไม่มีผลแต่อย่างใด

Comments are closed.