การติดตั้งโปรแกรมเสริมบน SMF สามารถติดตั้งได้จากส่วนของผู้ดูแลระบบโดยเลือกเมนู

Administer > Packages > Download Packages

ในกรอบ Upload a Package ให้อัพโหลดไฟล์ .tar.gz ที่โหลดมาขึ้นไป ระบบจะทำการติดตั้งให้ (อาจจะมีการถามหารหัสผ่าน FTP)

รูปภาพ

Comments are closed.