การประปาส่วนภูมิภาคขานรับการส่งเสริมการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในภาครัฐ ด้วยการจัดงาน Open Source Festival 2008 ภายในงานมีการออกบูธเพื่อแสดงและรณรงค์การใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส โดยเฉพาะโอเพนออฟฟิศกลายเป็นหัวหอกในการนำไปใช้ทดแทนซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการจัดซื้อซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ยังถือเป็นงานที่ให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานด้วย

ตลอดทั้งงานมีการจัดฉายวิดีโดเกี่ยวกับเรื่องของโอเพนซอร์ส มีการตอบปัญหาชิงรางวัล และกิจกรรมอื่นๆ อีกมายมาย แต่ที่เด่นสุดเห็นจะเป็นการแจกแผ่นซีดี จันทราเวอร์ชัน 3.1 และแผ่นโปรแกรมการสอน โอเพนออฟฟิศ ที่ทางฝ่ายโอเพนซอร์สของซิป้านำมานั่นเอง ซึ่งนี่เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการใช้งานโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ในภาครัฐ นอกจากนี้ยังมีภาคเอกชนหลายรายเข้าร่วมงานอย่างคึกคักคาดว่าจะสามารถสร้างความตื่นตัวเรื่องของโอเพนซอร์สให้กับพนักงานของการประปาส่วนภูมิภาคได้

งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2551 ณ บริเวณห้องโถงชั้นล่าง อาคาร 1 การประปาส่วนภูมิภาค

ชมภาพบรรยากาศ Thai Opensource Gallery

Comments are closed.