ขณะโปรแกรม vlc กำลังเล่นไฟล์หนังที่มี subtile แสดงอยู่และต้องการปิด/เปิดนั้น ทำได้โดย

  • ให้เลือกไปที่เมนู วิดีโอ > Subtitles Track > disable เพื่อปิด subtitle

รูปภาพ

  • ให้เลือกไปที่เมนู วิดีโอ > Subtitles Track > เลือก Track ต่างๆ เพื่อแสดง subtitle ในแต่ละภาษา

รูปภาพ

ผลลัพธ์หลังจากการเปิด Subtitles

รูปภาพ

Comments are closed.