หลังจากที่เราติดตั้ง GitLab ไปแล้ว ต่อมาเราจะมาทำการสร้าง Project เพื่อนำมาใช้สำหรับเก็บซอร์สโค้ดและทดลองใช้งานกัน

ปล. ผมขออ้างอิงต่อจากโพสการติดตั้ง GitLab นะครับ

ขั้นตอนแรก สร้าง Project สำหรับใช้งาน ให้เรา Log In ไปที่ root user ของเรา

จากนั้นให้เรากด New Project

เมื่อกด New Project เข้ามาจะเห็นหน้าแสดงผลดังภาพด้านล่าง

ในการสร้าง project นั้น GitLab จะมีให้กรอก

 1. Project name : นั้นคือชื่อ project นั้นเอง
 2. Namespace : เป็นการบอกว่าให้สร้าง Project ภายใต้ใคร (ในที่นี้สร้างภายใต้ Administrator)
 3. Customize repository name? : จะให้เราเปลี่ยนชื่อของ Project เมื่อเราไปใช้ร่วมกับ Git
 4. Import existing repository : เอาไว้ import project จาก Git ภายนอก (เช่น GitHub หรือ Bitbucket)
 5. Description : อธิบาย Project ของเราว่าทำอะไรบ้าง
 6. Visibility Level : แบ่งเป็น 3 ประเภท
  1. Private : สำหรับให้เข้าถึงได้เฉพาะเจ้าของ และคนที่อนุญาตให้เข้าถึง
  2. Internal : สำหรับคนที่มี user ใน GitLab
  3. Public : เปิดให้เข้าถึงได้โดยไม่ต้อง authenticate

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้กด Create project แล้ว GitLab จะทำการสร้าง Project แล้วกลับมาหน้า Create Project เหมือนเดิมให้เรากดที่ปุ่ม Logo GitLab ด้านซ้ายบนเพื่อกลับไปหน้า Dashboard ดังภาพ

 

การทดสอบการใช้งาน ก่อนที่จะเริ่มใช้งาน Project เราจะต้องใส่ SSH public key ก่อนครับ (เข้าไปอ่านวิธีการใส่ได้ที่บล็อกนี้ครับ)

เริ่มแรกเลยให้เรากดเข้าไปที่ GitLab_101 ของเราจากหน้า Dashboard เราจะเห็นดังรูปด้านล่างครับ

ให้เราคัดลอก git@gitlab.example.com:root/gitlab_101.git จากนั้นให้เราเปิด terminal และสั่ง

$ git clone git@gitlab.example.com:root/gitlab_101.git

ผลลัพธ์จะได้ข้อความด้านล่าง

Cloning into 'gitlab_101'...
The authenticity of host 'gitlab.example.com (192.168.33.10)' can't be established.
RSA key fingerprint is a5:0a:88:30:4b:f0:2b:36:fc:c4:76:08:4f:a5:5d:ec.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added 'gitlab.example.com' (RSA) to the list of known hosts.
warning: You appear to have cloned an empty repository.
Checking connectivity... done.

ต่อมาเราจะทำการทดลอง push source code ไปที่ GitLab ของเราโดยผมสร้างไฟล์ชื่อ hello.rb ขึ้นมาจากนั้นให้ add, commit และ push ผ่าน git ด้วยคำสั่งด้านล่าง
$ git add hello.rb
$ git commit -m 'first commit'
$ git push origin master
ผลลัพธ์จาก Git จะแสดงผลตามข้อความด้านล่าง

Counting objects: 3, done.
Writing objects: 100% (3/3), 263 bytes | 0 bytes/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To git@gitlab.example.com:root/gitlab_101.git
* [new branch] master -> master

จากนั้นให้เราเปิดเบราว์เซอร์ไปดูที่ GitLab และเข้าไปที่ http://gitlab.example.com/root/gitlab_101 ซึ่งเป็น Project ของเราจะเปลี่ยนไปดังภาพ

เมื่อกดเข้าไปที่แท็บ Files เราจะเห็นไฟล์ของเรา (ชื่อ hello.rb) ดังภาพ ถือว่าเป็นอันใช้งานได้

ตอนต่อไปเราจะมาดูวิธีการใช้งาน features ของ Project ใน GitLab กันครับ

Comments are closed.