ครั้งที่แล้วเราได้ติดตั้ง Proxmox VE 3.2 กันไปเรียบร้อยแล้ว ครั้งนี้เรามาลองสร้าง Virtual Machine กันบ้าง วิธีการสร้าง Virtual Machine ก็ง่ายมาก เราสามารถใช้ Proxmox Web UI ในการสร้าง Virtual Machine Instance ได้เลย ซึ่งสามารถสร้าง Virtual Machine Instance ได้หลายแบบ ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการ Virtual Machine แบบใด ใช้ระบบปฏิบัติการอะไร ทรัพยากรที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง ครั้งนี้จะเป็นตัวอย่างการสร้าง Instance ของ CentOS 6.5 วิธีการสร้าง Virtual Machine Instance มีดังนี้
เปิด Promox Web UI ขึ้นมาในที่นี้คือ https://192.168.56.101:8006  เมื่อเชื่อมต่อ Proxmox ผ่าน web browser ได้แล้ว Proxmox ให้ให้ใส่ข้อมูล Username และ Password ดังนี้

เมื่อ Login ผ่านแล้วจะเข้าสู่หน้าบริหารจัดการของ Proxmox

ทำการสร้าง Virtual Machine ให้เลือกที่ Create VM เมื่อเลือกแล้วจะขึ้นให้ใส่ข้อมูลในส่วนของ General  เมื่อใส่ข้อมูลครบแล้ว ให้เลือกปุ่ม Next เพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป

ทำการเลือกประเภท OS ที่ต้องการ เมื่อเลือกแล้วให้เลือกปุ่ม Next  เพื่อข้ามไปยังขั้นตอนต่อไป

เลือก CD/DVD Rom ที่ใช้สำหรับในการเก็บไฟล์ OS สำหรับในการติดตั้ง  เมื่อเลือกแล้วให้เลือกปุ่ม Next  เพื่อข้ามไปยังขั้นตอนต่อไป

ใส่ข้อมูลของ Hard Disk ที่ใช้งานสำหรับ VM ซึ่งไม่ต้องอ้างอิงจาก Hard Disk ในระบบจริง  เมื่อเลือกแล้วให้เลือกปุ่ม Next  เพื่อข้ามไปยังขั้นตอนต่อไป

ข้อมูล CPU สามารถเลือกชนิดของ CPU และ Cores CPU ได้  เมื่อเลือกแล้วให้เลือกปุ่ม Next  เพื่อข้ามไปยังขั้นตอนต่อไป

กำหนดขนาดของ Memory  ซึ่งสามารถกำหนดได้แบบ Fixed size และ Automatic allocate size  เมื่อเลือกแล้วให้เลือกปุ่ม Next  เพื่อข้ามไปยังขั้นตอนต่อไป

ทำการเลือกรูปแบบการใช้งานของ network ในที่นี้จะมีให้เลือก 3 แบบ ด้วยกันคือ

Network คือส่วนตั้งค่าเครือข่ายของ VM สามารถตั้งค่าได้ดังนี้

  • Bridge mode คือ ใช้การ์ดเน็ตเวิร์กในโหมด bridge ซึ่งโหมดนี้จะทำให้ VM ใช้เน็ตเวิร์กภายนอก
    ได้
  • NAT mode คือ ใช้การ์ดเน็ตเวิร์กในโหมด NAT ซึ่งโหมดนี้ VM จะใช้เน็ตเวิร์กภายนอกไม่ได้
  • No network device คือ ไม่มีการสร้างการ์ดเน็คเวิร์ก
  • Model คือรุ่นของการ์ดเน็ตเวิร์ก
  • MAC address คือ การกำหนดหมายเลข MAC address ให้กับการ์ด
  • Rate limit (MB/s) คือ การจำกัดความเร็วของการ์ด

สรุปรายละเอียดทั้งหมดที่ได้ตั้งค่าไป ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดให้เลือกปุ่ม Finish เพื่อจบขั้นตอน

ตั้งค่า Display ในการ Console โดยให้ทำการเลือก VM ที่สร้างหรือที่ต้องการจะ Set และให้เลือกที่เมนู Hardware ด้านบน และ เลือกที่ Display ให้ทำการเปลี่ยนจาก Default เป็น SPICE

แสดง VM ที่สร้างเสร็จแล้ว ถ้าต้องการติดตั้ง OS ให้คลิกขวาที่ VM ที่ต้องการแล้วเลือกปุ่ม Start

ทำการ Download Tool ได้จาก http://www.spice-space.org/download.html และเลือกติดตั้งตาม OS

ขั้นตอนในการเรียก console หลังจากทำการติดตั้ง SPICE เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการ Start Virtual Guest หากเครื่องยังไม่ได้ Start และทำการ คลิก ที่ Console เพื่อทำการเรียก Console

หลังจาก คลิก เลือก Console Browser จะทำการ Download และทำให้การ คลิก File ที่ Download เมื่อสักครู่

รูป Console แบบ SPICE

หมายเหตุ

ถ้าหากไม่สามารถทำการเรียก File ที่ทำการ Download มาไม่ได้ ให้ทำการ คลิกขวา ที่ File ที่ Download แล้วเลือก Open with ดังรูป

จากนั้นจะพบหน้าต่างของ Open with และให้ทำการ คลิก เลือกที่ Browse

ทำการเลือก Folder ที่ได้ทำการติดตั้ง Software ที่ชื่อว่า VirtViewer

แล้วทำการเลือก Folder bin และจะพบกับ Application virt-viewer ให้ทำการเลือก

หลังจากทำการเลือก Application virt-viewer แล้วให้เลือก VirtViewer desktop client แล้วกด OK

Comments are closed.