คือระบบ Virtual Desktop ซึ่งคล้ายกับระบบ Expose บน Mac OS X โดยจะทำเสมือนมีหน้าจอต่อกันตั้งแต่ 1 จอขึ้นไปจนถึง 32 หน้าจอ เพื่อทำให้ Taskbar ของแต่ละหน้าจอไม่รก สามารถเปลี่ยนสลับจอได้ โดยใช้ปุ่มลัด Ctrl+ลูกศรทิศทาง

รูปภาพ

รูปภาพ

Comments are closed.