สวัสดีครับในบทความนี้เราจะมาดูการเพิ่ม Host Agent ทั้งแบบ active และ passive ข้อแตกต่างระหว่าง active กับ passive คือแบบ active จะเป็นการส่งข้อมูลที่ monitor ได้จาก agent กลับไปที่ Server และแบบ passive จะทำตรงกันข้ามกันคือ Server จะมีการเรียกไปที่ agent เพื่อดึงข้อมูลที่ Monitor จาก agent แบบ active จะมีข้อเสียอยู่คือจะมีบาง item ที่แบบ active ไม่สามารถใช้ได้เหมือนแบบ passive แต่มีข้อดีคือไม่ต้อง forward port ที่ gateway ฝั่ง agent ซึ่งจากประสบการณ์ผมก็จะใช้แบบ active ซะส่วนใหญ่ เพราะจะได้ไม่ไปยุ่งกับ gateway เนื่องจากบางที่อาจมีโครงสร้าง network ที่ซับซ้อน

เรามาเริ่มดูวิธีการเพิ่ม host แบบ passive กันครับ

(ในตัวอย่างนี้ผมจะใช้ OS Ubuntu ลง agent น่ะครับ)

 1. เข้าไปตั้งค่าที่ไฟล์ config ของ zabbix-agent
 2. sudo vim /etc/zabbix/zabbix-agent.conf

 3. แก้ไขค่าในส่วนของ passive ดังนี้
 4. Server คือ ip เครื่อง zabbix server
  ListenPort คือ Port ของเครื่อง agent ที่ต้องเปิดไว้เพื่อให้ zibbix server เข้ามาดึงข้อมูลที่ Monitor
  ListenIP คือ ip ของ interface เครื่อง agent หากต้องการเปิดทุก inteface ก็ใส่เป็น 0.0.0.0
  StartAgents คือ ใส่เป็น 3 เพื่อให้ agent ทำงานใน mode passive

 5. เสร็จแล้วให้ทำการ restart service zabbix-agent
 6. sudo service zabbix-agent restart
  ต่อไปให้เข้าไปตรวจสอบที่ log zabbix-agent
  sudo tail 20 /var/log/zabbix-agent/zabbix-agentd.log
  ตรวจสอบว่ามี error หรือไม่

 7. เข้าไปที่หน้าเว็ป zabbix server (URL default: http://x.x.x.x/zabbix) และ login โดยต้องเป็น user ที่มีสิทธ์สามารถจัดการ host ได้ ในตัวอย่าง zabbix server ตั้งเป็น ip 192.168.56.101 เมื่อ Loginเข้ามาจะเจอหน้า dashboard
 8. ให้เลือกแท็ป Configuration –> แท็ป Hosts
 9. จากนั้นคลิ๊กที่ Create host เพื่อเพิ่ม host ใหม่
 10. ใส่ข้อมูลต่างๆ ของเครื่อง agent ดังนี้
 11. Hostname คือ ชื่อเครื่อง agent
  Visible name คือ ชื่อที่เห็นที่หน้า dashboard
  Group คือ เลือกว่าจะให้อยู่ใน Group ไหน
  Agent interfaces ให้ใส่ค่า ip เครื่อง agent และ port 10050

  ทำการ save จะเห็นว่ามี host ใหม่ถูกเพิ่มขึ้นมาใน list แล้ว

ต่อไปจะมาดูวิธีเพิ่ม Host ที่เป็นแบบ Active กันบ้าง

 1. เข้าไปตั้งค่าที่ไฟล์ config ของ zabbix-agent
 2. sudo vim /etc/zabbix/zabbix-agent.conf

 3. แก้ไขค่าในส่วนของ active ดังนี้
 4. StartAgents คือให้ตั้งค่าเป็น 0 เพื่อให้ agent ทำงานใน Mode Active อย่างเดียว

  ServerActive คือ ip เครื่อง zabbix server
  Hostname คือ ชื่อ hostname ที่ตั้งใน agent

 5. เสร็จแล้วให้ทำการ restart service zabbix-agent
 6. sudo service zabbix-agent restart
  ต่อไปให้เข้าไปตรวจสอบ log ว่ามี error ไหม และดูว่าทำงานที่ Mode Active รึเปล่า

 7. ต่อไปก็เข้าไปเพิ่ม template ที่เป็น active ก่อนโดยเข้าไปที่แท็ป Template –> เลือก Template OS Linux
 8. ตั้งชื่อ Template ใหม่เป็น Template OS Linux Active –> เลือกเอาไว้ที่ Group Templates

  ต่อไปเลือกแท็ป Linked templates –> คลิ๊กที่ Full clone –> คลิ๊กที่ Unlink –> คลิ๊กที่ save

  ที่ Template OS Linux Active –> เลือก item –> ติ๊กเลือกทุก item

  เลื่อนมาด้านล่างจะเห็น dropdown ให้เลือก Mass update –> คลิ๊ก GO

  เลือก type Zabbix agent(active) –> คลิ๊ก save

 9. เข้าไปแท็บ Configuration –> Hosts –> คลิ๊กที่ Create host –> ใส่รายละเอียดดังนี้
 10. Agent interfaces ที่ IP address ใส่ค่าเป็น 0.0.0.0 และ Port ใส่ค่าเป็น 10050

  เสร็จแล้วคลิ๊ก save

  ที่หน้า Hosts จะเห็นว่า status จะเป็นสีเขียว คือสามารถดึงข้อมูลที่ monitor ต่างได้ปกติ

ก็เป็นอันจบขั้นตอนการเพิ่ม Host ที่เป็นทั้ง Passive และ Active ครับ บทความหน้าเจอกันใหม่ครับ

Comments are closed.