รายงานจาก NetMarketShare แสดงตัวเลขการใช้งาน Linux Desktop ที่เพิ่มมากขึ้น จาก 1% ในเดือนธันวาคมปี 2010 เป็น 1.41% ในเดือนธันวาคม 2011 ส่วนตัวเลขก่อนหน้าเดือนธันวาคมปี 2010 อยู่ในราวๆ 1% สัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2011 ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สำหรับตัวเลขการใช้งาน Microsoft Windows ค่อยๆ ลดลงจาก 93.78% เป็น 92.23% ส่วนผู้ใช้ระบบปฏิบ้ติการ Mac OS X ก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน จาก 5.21% เป็น 6.36% ส่วนในตลาดกลุ่มโทรศัพท์มือถือ iOS ยังคงครองตำแหน่งอยู่ที่ 52.10% ของตลาด ตามมาด้วยกลุ่มโทรศัพท์มือถือที่ใช้ Java ME ที่ 21.27% และ Android ที่ 16.29%


The rising trend started in the summer Source: NetMarketShare

ที่มา – H-Online

Comments are closed.