ครั้งที่แล้วได้อธิบายถึงการใช้งาน Zabbix มา Monitor Web Page ไปแล้ว แต่ถ้าหากเราจะ Monitor ใน web ที่ต้องทำการ Login เข้าไปล่ะ จะทำยังไง? ในบทความนี้ก็จะอธิบายการใช้ Web Monitoring มา Monitor หน้า Web ที่ต้องทำการ Login เข้าไปก่อน ซึ่งผมจะยกตัวอย่างโดยใช้เจ้า Web UI ของ Zabbix เอง โดยจะทดลอง 4 Step คือ Monitor ที่หน้า Login ก่อน จากนั้นก็ Loin เข้าไปหา String “Profile” และจากนั้นก็สั่ง Logout ออกมา โอเคทีนี้เรามาดูวิธีการเลยดีกว่าอันดับแรกให้เข้าไปหน้า Web UI ของ zabbix URL:http://x.x.x.x/zabbix แล้ว Login เข้าไปด้วยสิทธิ์ admin => Configuration => Hosts => คลิ๊กที่ Web ของ Host Zabbix server

คลิ๊กที่ Create scenario


ใส่รายละเอียดดังรูป

โดยจะตั้งชื่อเป็น application ใหม่เป็น Check web และใส่ค่าตัวแปรเป็น{user}=admin {password}=zabbix เพื่อกำหนดค่าให้ macro ของ Steps จากนั้นให้คลิ๊กที่แท็ป Steps => Add

ใส่รายละเอียดดังรูป

ในตัวอย่าง URL เครื่อง Zabbix จะเป็น 192.168.56.100 จากนั้นใส่ Required String เป็น Zabbix SIA เพื่อให้ค้นหาคำว่า Zabbix SIA ในหน้า Web page และใส่ Required status codes เป็น 200 (Status 200 คือสามารถเปิดหน้า Web ได้ปกติ)

ที่หน้า Steps คลิ๊ก Add อีกเพื่อเพิ่ม Steps ที่ 2 ต่อไปแล้วใส่รายละเอียดดังรูป

ในช่อง Post จะเป็นการกำหนด Macro เพื่อ Login เข้า Web โดยจะนำตัวแปรจากตอนที่เราใส่ค่าในหน้า Scenario และในช่อง Variables คือตั้งให้เก็บตัวแปรของ sid เพื่อใช้ตอน Logout

ที่หน้า Steps คลิ๊ก Add อีกเพื่อเพิ่ม Steps ที่ 3 ต่อไปแล้วใส่รายละเอียดดังรูป

ใส่ Steps เพื่อ Check ว่ายังคง Login อยู่เพื่อให้สามารถทำ Steps ต่อไปได้

ที่หน้า Steps คลิ๊ก Add อีกเพื่อเพิ่ม Steps ที่ 4 ต่อไปแล้วใส่รายละเอียดดังรูป
ตรงช่อง URL ใส่เป็น http://192.168.56.100/zabbix/index.php?reconnect=1&sid={sid}

Step นี้ใส่เพื่อสั่งให้ Log Out ออกมาจะได้ทั้งหมด 4 Steps ดังรูปแล้วคลิ๊ก Save

เสร็จแล้วก็มาดูผลลัพธ์กันโดยเข้าไปที่แท็ป Dashboard => Web => เลือก host Zabbix server => เลือก Scenario “Check web” จะแสดงรายละเอียดของต่อล่ะ Step พร้อมทั้งแสดงกราฟความเร็วในการ access และกราฟค่า Respond time ของแต่ล่ะ Steps ดังรูป

จะเห็นว่าเราสามารถใช้ Zabbix Monitor Web ที่มีการ Authentication ได้ ซึ่งเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองกรค์ของตัวเองเพื่อดูสถานะของ Web ต่างๆ ได้ ทำให้เราสามารถรู้ได้ทันทีหาก Status ต่างๆ ของแต่ล่ะ Web page ไม่ปกติ

อ่านเพิ่มเติม – Zabbix Manual

Comments are closed.