เราสามารถใช้งาน juju เพื่อทำการ deploy application ไปยัง cloud ของ Microsoft Azure ได้ โดยจะต้องกำหนดค่า config เพื่อเชื่อมต่อก่อน

เริ่มต้นโดยการติดตั้ง juju ก่อน (สำหรับบน Ubuntu) โดยใช้คำสั่ง
$ sudo add-apt-repository ppa:juju/stable
$ sudo apt-get update && sudo apt-get install juju-core
จากนั้นให้ generate ไฟล์ config สำหรับ juju โดยใช้คำสั่ง

$ juju generate-config

โดยหลังจากใช้คำสั่งสร้าง config file จะได้ไฟล์ชื่อว่า environments.yaml ขึ้นมา (โดยปกติไฟล์ดังกล่าวจะถูกสร้าง directory ชื่อว่า .juju ซึ่งอยู่ใน home path อีกทีหนึ่ง) ซึ่งหากต้องการเข้าถึงไฟล์ดังกล่าวสามารถใช้คำสั่ง

$ cd ~/.juju/

เพื่อยัง path ที่จัดเก็บไฟล์ environments.yaml ได้

ภายในไฟล์ environments.yaml นั้น ให้สังเกตในส่วนของ Azure

ซึ่งเราจะต้องกำหนดค่าต่างๆ เหล่านี้กัน เพื่อเชื่อมต่อไปยัง Microsoft Azure Account

เรามาเริ่มการ config เพื่อเชื่อมต่อไปยัง Microsoft Azure กัน เริ่มต้นโดยการใช้คำสั่ง
openssl req -x509 -nodes -days 3650 -newkey rsa:2048 -keyout azure.pem -out azure.pem
openssl x509 -inform pem -in azure.pem -outform der -out azure.cer
chmod 600 azure.pem
คำสั่งด้านบนเป็นคำสั่งสำหรับการสร้างไฟล์ azure.pem โดยหลังจากรันคำสั่งชุดนี้แล้ว จะมีคำถามเพื่อให้เรากำหนดรายละเอียดลงไป เช่น Location, ชื่อ เป็นต้น ซึ่งรายการใด ไม่ต้องการระบุให้ใส่เครื่องหมาย . แล้วกดปุ่ม enter

จากนั้นให้เปิด web browser แล้วเข้าไปที่ https://azure.microsoft.com/ แล้ว Login ด้วย microsoft account ของเรา (หากไม่มี microsoft account หรือ hotmail account ให้ sign up ก่อน)

ในตัวอย่างนี้ผมลงทะเบียนในลักษณะ trial ซึ่งจะสามารถทดลองใช้งานได้ฟรี 30 วัน ซึ่งผู้ใช้งานจำเป็นต้องการกรอกรายละเอียดการชำระเงิน (บัตรเครดิต) โปรดใช้ความระมันระวังในการกรอกข้อมูลในส่วนนี้ด้วยครับ

เมื่อลงทะเบียนใช้งาน Azure พร้อมกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว ให้เข้าไปยังหน้า portal ของ Azure แล้วคลิกที่เมนู Setting ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือ

โดยให้ผู้ใช้จดจำ หรือบันทึกข้อมูลในส่วนของ SUBSCRIPTION ID ที่อยู่ทางด้านขวามือไว้ เพื่อนำไประบุในไฟล์ config ที่ชื่อว่า environments.yaml

ในเมนู Setting เช่นเดิม ที่เมนูด้านบนให้เลือก MANAGEMENT CERTIFICATES แล้วคลิกปุ่ม UPLOAD A MANAGEMENT CERTIFICATE แล้วให้ไปเลือกไฟล์ azure.cer ที่ได้จากคำสั่ง openssl x509 -inform pem -in azure.pem -outform der -out azure.cer ที่เคยรันไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งปกติไฟล์นี้จะอยู่ที่ /home/<ชื่อ user>/.juju/azure.cer

จากนั้นให้ไปที่หัวข้อ Storage ที่อยู่ในเมนูด้านซ้าย แล้วเลือก CREATE A STORAGE ACCOUNT

จากนั้นให้ใส่รายละเอียดให้ครบถ้วน

เมื่อสร้าง STORAGE ACCOUNT เรียบร้อยแล้ว ให้จดจำ หรือบันทึกชื่อของ STORAGE ACCOUNT ไว้เพื่อนำไประบุในไฟล์ config ที่ชื่อว่า environments.yaml

กลับมาที่เครื่องของเราอีกครั้ง โดยให้แก้ไขไฟล์ config ที่ชื่อว่า environments.yaml โดยให้แก้ไข และใส่รายละเอียดดังนี้

  • location : หากมีการปรับเปลี่ยน location บน Microsoft Azure Account ให้ระบุ location ที่เราได้ปรับเปลี่ยนลงไป
  • management-subscription-id : ให้ระบุ subscription id ที่ได้จาก Microsoft Azure ลงไป
  • management-certificated-path : ให้ระบุ path ที่จัดเก็บไฟล์ azure.pem ลงไป โดยปกติจะอยู่ที่ path : /home/<ชื่อ user>/.juju/azure.pem
  • storage-account-name : ให้ระบุชื่อ Storage Name ลงไป

จากนั้นให้บันทึก และปิดไฟล์ environments.yaml ลงไป เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ

ทดลองเริ่มสร้าง environment โดยการใช้คำสั่ง

$ juju bootstrap

จากนั้นทดลองตรวจสอบสถานะด้วยคำสั่ง

$ juju status

และเมื่อไปตรวจสอบบน Microsoft Azure Portal ดู ก็จะพบรายการทั้งหมดที่รันอยู่บน Azure Account

Comments are closed.