การร้องขอ merge request สำหรับโปรเจ็คบน GitLab เราสามารถกำหนด state parameter สำหรับการร้องขออย่างใดอย่างหนึ่ง (opened, closed หรือ merged) หรือทั้งหมด (all) โดยการระบุ parameter สำหรับคำสั่ง merge request บน GitLab สามารถดูได้จากตัวอย่างด้านล่าง

GET /projects/:id/merge_requests
GET /projects/:id/merge_requests?state=opened
GET /projects/:id/merge_requests?state=all
GET /projects/:id/merge_requests?iid=42

อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ parameter ต่างๆ

 • id (requied) – ID ของโปรเจ็ค
 • iid (optional) – คืนค่าการร้องขอที่กำหนด iid
 • state (optional) – คืนค่าสำหรับการร้องขอ เช่น merged, opened, closed หรือ all
 • order_by (optional) – คืนค่าการร้องขอโดยการกำหนดในส่วนของ order_by เช่น created_at หรือ updated_at โดยค่า Default จะถูกกำหนดเป็น created_at
 • sort (optional) – คืนค่าการร้องขอโดยการเรียงลำดับจากน้อยไปมาก (asc) หรือมากไปน้อย (desc) โดยค่า Default จะถูกกำหนดเป็น desc

ด้านล่างเป็นอีกตัวอย่างที่มีความละเอียดขึ้น

[
    {
     "id": 1,
     "iid": 1,
     "target_branch": "master",
     "source_branch": "test1",
     "project_id": 3,
     "title": "test1",
     "state": "opened",
     "upvotes": 0,
     "downvotes": 0,
     "author": {
      "id": 1,
      "username": "admin",
      "email": "admin@example.com",
      "name": "Administrator",
      "state": "active",
      "created_at": "2012-04-29T08:46:00Z"
     },
     "assignee": {
      "id": 1,
      "username": "admin",
      "email": "admin@example.com",
      "name": "Administrator",
      "state": "active",
      "created_at": "2012-04-29T08:46:00Z"
     },
     "description":"fixed login page css paddings"
    }
]

ที่มาจาก : http://doc.gitlab.com/ce/api/merge_requests.html

Comments are closed.