มีคำถามมากมายเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับการทำ Workflow โดยเฉพาะมีคำถามที่ว่า เมื่อเราสร้าง Workflow แล้วต้องการให้ในขั้นตอนสุดท้าย ให้ทำการส่งมายังผู้ที่ทำการ Start Workflow เพื่อให้ทำการรับทราบอีกครั้งหนึ่ง ต้องทำยังไง วันนี้เรามีวิธีการง่ายๆ นะครับ โดยการใช้งานตัวแปรที่ชื่อว่า ${initiator.properties.userName}

เริ่มต้นเรามาสร้าง Workflow ง่ายๆ ซัก 3 Task ดังรูปนะครับ

null

คลิกที่ Task ที่ 3 นะครับ จากนั้นไปที่แถบ Main Config โดยที่ช่อง Assignee ให้ทำการใส่ว่า ${initiator.properties.userName} ซึ่งหมายถึง User Name ของผู้เริ่มต้น Flow นั่นเอง ซึ่งในตัวอย่าง จะอธิบายได้ดังนี้ คือ สมมุติว่าคนที่เริ่มต้น Flow ชื่อ Jirayu นะครับ เมื่อ Flow เดินไปจนถึง Task งานที่ 3 แล้วนั้น คนที่จะต้อง Approve ใน Task งานที่ 3 ก็คือ Jirayu นั่นเอง

ในบทความนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นบทความสั้นๆ แต่สามารถนำไปประยุกต์ได้เยอะนะครับ เช่น ใน Workflow อาจจะมีโจทย์ว่า ถ้า Workflow มีการไม่อนุมัติงาน(Reject) ให้ Flow ย้อนกลับไปยังผู้ที่ Start Flow เราก็จะใช้ตัวแปรที่ชื่อ ${initiator.properties.userName} นั่นเองครับ

Comments are closed.