กิจกรรม Red Hat Challenge@Labs ขยายเวลารับสมัครและสามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้จนถึง deadline ของการส่งผลงานตามขั้นตอนที่ 1 คือวันที่ 3 ตุลาคมค่ะ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากทั้ง 7 ประเทศเข้าร่วมโครงการได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามหากนักศึกษาลงทะเบียนสมัครเร็วก็จะมีเวลาเตรียมพัฒนาแอพพลิเคชั่นส่งเข้าแข่งขันมากขึ้น

  • การลงทะเบียนสมัครเข้าแข่งขัน: ไม่กำหนด deadline ของการสมัคร สามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้จนถึง deadline ของการส่งผลงานตามขั้นตอนที่ 1 คือวันที่ 3 ตุลาคม ผู้สมัครจะได้รับแนวทางการแข่งขันทางอีเมล เพื่อพัฒนาและส่งผลงานเพื่อให้กรรมการพิจารณา
  • ผู้เข้าแข่งขันที่เข้ารอบสองมีเวลาสองสัปดาห์ (จาก 20 ตุลาคม ถึง 31 ตุลาคม) เพื่อเข้าสอบให้ได้ใบรับรองของเรดแฮท (Red Hat Certified System Administrator – RHCSA) ซึ่งจะจัดให้สอบในศูนย์อบรมในแต่ละประเทศ (จะแจ้งวันเวลาในการสอบของแต่ละประเทศอีกครั้ง)

การตัดสินจะมีขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ ผู้แข่งขันที่เข้ารอบสุดท้าย มีเวลาหกสัปดาห์เพื่อ refine – user interface หรือ ‘look-and-feel’ ของแอพพลิเคชั่นของตน เพื่อสาธิตและนำเสนอ ซึ่งในเบื้องต้นผู้เข้ารอบทุกคนจะเดินทางไปสิงคโปร์ในวันที่ 15 ธันวาคม และจะมีการตัดสินในวันที่ 16 ธันวาคม

 

Comments are closed.