ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ครับ ทางมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ เปิดอบรมฟรี หลักสูตร “Ubuntu ชั้นกลาง” ในวันที่ 10 ต.ค. นี้ ท่านที่สนใจลงทะเบียนได้ที่ http://register.ssup.homelinux.org/register/register2.php

Comments are closed.