ภาษาที่แสดงอยู่ในส่วนต่างๆ ของโปรแกรมเกิดขึ้นจากการพัฒนาของทีมแปล ซึ่งอาจเกิดการผิดพลาดได้ ซึ่งคุณสามารถรายงานปัญหาหรืออาจเข้าร่วมทีมพัฒนาได้ โดยสามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ของ Suriyan เอง

Comments are closed.