โอล่า ยินดีกันหน่อยกับ สเปน
ไม่รู้ทำไม ช่วงนี้หัวไม่เดินเลย ทำไรก็ไม่ได้ มันเ่บลอ ๆ ว่ะ
นี่ว่าจะเริ่มศึกษา linux ซะหน่วยไม่รู้ว่าจะไปถึงไหน ฮะ ฮะ

Comments are closed.