คลังซอฟต์แวร์ของ Suriyan เตรียมแพคเกจที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยบางส่วนเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะเป็นฟอนต์ภาษาไทย ดิกชันนารีภาษาไทย และแพคเกจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับผู้ใช้งาน Ubuntu 10.10 Maverick Meerkat และ Suriyan 53.10 Demon Child สำหรับการตั้งค่า Repo สามารถตั้งค่าได้โดยการติดตั้งแพคเกจ suriyan-repository เช่นเดิม หากท่านที่อัพเกรดจาก Ubuntu 10.04 ไปเป็น Ubuntu 10.10 สามารถอัพเดทแพคเกจใหม่จากคลังซอฟต์แวร์ได้เช่นกัน คลังซอฟต์แวร์ยังเป็นสถาปัตยกรรม x86 อยู่หากท่านใดที่ต้องการช่วยเหลือพัฒนาคลังในส่วนสถาปัตยกรรม x64 ทางจะทีมงานยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ คลังซอฟต์แวร์ของ Suriyan ไม่ได้เป็นเพียงแค่คลังซอฟต์แวร์ที่อยู่ในรูป binary เพียงอย่างเดียว คุณสามารถดาวน์โหลดซอร์สโค้ดจากคลังซอฟต์แวร์ได้ โดยใช้เครื่องมือจัดการแพคเกจอย่าง APT และ Synaptic มาช่วยกันสร้างคลังซอฟต์แวร์เชิงสร้างสรรค์กันครับ สำหรับท่านที่ต้องการเพิ่มซอฟต์แวร์ในคลังขอความกรุณาติดต่อ @anoochit และ @gumara ครับ

Comments are closed.