ระบบปฏิบัติการ Suriyan จะไม่ถูกโจมตีจาก Virus ที่ติดมาจาก Windows แม้ว่าไฟล์ที่ติด Virus จะสามารถถูกโอนถ่ายเข้ามาใน Suriyan ได้ แต่ก็จะไม่สามารถทำอะไรกับระบบได้ แต่หากต้องการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus ใน Suriyan เราสามารถติดตั้งโปรแกรม Anti Virus รุ่นที่เป็นฟรีแวร์ได้ ซึ่งมีซอฟต์แวร์ Anti Virus บางค่ายที่มีรุ่นสำหรับลินุกซ์ เช่น AVG หรือ Avira เป็นต้น

Comments are closed.