การพัฒนาโครงการ Suriyan มีการเปลี่ยนผ่านมาหลายรุ่น จนจำเค้าโครงการต้นฉบับแทบจะไม่ได้ เนื่องจากการพัฒนาที่ไม่ต่อเนื่อง ขาดทีมงาน และมีการเปลี่ยนผ่านบ่อยจนทำให้ โครงการ Suriyan แปลงร่างจาก Linux Server กลายมาเป็น Linux Desktop แบบงงๆ ซึ่งโครงการ Suriyan ยังคงมีต่อไปครับ อาจจะสนับสนุนโดยชุมชนโอเพนซอร์สในประเทศ วันนี้เลยอยากขอความคิดเห็นว่า หากโครงการ Suriyan จะกลับมาอีกครั้งและไม่ได้เป็น Linux Server แล้ว คุณอยากเห็นอะไรใน Suriyan ? แสดงความคิดเห็นได้ครับ

* สำหรับผมเองอยากเห็น Suriyan Server ที่เจ๋งกว่าเดิมครับ :P

Comments are closed.