คู่มือการใช้งานโปรแกรม OpenOffice ทางเลือกใหม่ของการสร้างงานเอกสารได้ดัง ใจ โปรแกรมที่ได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่ง ชาติ (SIPA)  หมดปัญหา  ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เปิดไฟล์จาก โปรแกรม Office เวอร์ชั่น 2003 และ 2007 ได้ ใช้ภาษาไทยได้อย่าง สมบูรณ์ เนื้อหาภายในครบถ้วย ได้แก่ โปรแกรม Writer การสร้างงาน เอกสาร (เช่นเดียวกับกับ Microsoft Word) โปรแกรม Calc การวิเคราะห์ ตางราง ข้อมูล (เช่นเดียวกับ Microsoft Excel) โปรแกรม Impress การทำพรีเซน เตชั่น (เช่นเดียวกับ Microsoft PowerPoint)  รวมไปถึง โปรแกรม Draw สำหรับ การวาดรูป โปรแกรม Base สำหรับการจัดการฐานข้อมูล และโปรแกรม Math สำหรับ เขียนสมการทางคณิตศาสตร์

openoffice3manual

OOo 3 cover

ดาวน์โหลดหนังสือ OpenOffice.org ได้ที่ http://dp.thaiopensource.org/media/openoffice3manual.pdf
ดาวน์โหลดแผ่นชุดสอน OpenOffice.org 3 ได้ที่ http://dp.thaiopensource.org/media/openoffice3-training-cd.iso

Comments are closed.