การกำหนดค่า Proxy ใน Firefox สามารถทำได้ที่เมนูแก้ไข > ปรับแต่ง > ขั้นสูง > เครือข่าย คลิกที่ปุ่ม ตั้งค่า จะปรากฏหน้าต่างการตั้งค่า Proxy

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

Comments are closed.