การคัดลอกใน PuTTy ลักษณะคล้ายกับบน GUI ใน Windows คือให้ลากคลุมข้อความแล้วกด Ctrl + c เพื่อ copy ส่วนการวางให้ใช้ Shift+Insert หรือคลิกเมาส์ขวาแล้ว paste

Comments are closed.