การนำข่าวสารจากเว็บไซต์อื่นมาแสดงในเว็บไซต์ของเรานั้น สามารถทำได้ผ่านมาตรฐาน RSS ที่ Joomla รองรับ โดยใช้ Component News Feeds ซึ่งมีใน Joomla อยู่แล้ว

1.สามารถเข้าใช้ได้ที่เมนู Component > News Feeds ที่หน้า Admin ของ Joomla

รูปภาพ

2.จะเข้าสู่หน้ารายการ Feed ให้คลิกที่ New เพื่อเพิ่ม Feed ใหม่

รูปภาพ

3.กำหนดค่าตามต้องการ

รูปภาพ

4.กำหนดค่าการแสดงผลที่หน้า Module

รูปภาพ

Comments are closed.