เราสามารถตั้งค่าหน้าเว็บที่ต้องการให้ Firefox เปิดโดยอัตโนมัติได้ โดยไปที่

เมนูเครื่องมือ > ตัวเลือก > ทั่วไป ที่ช่องหน้าแรก ให้ป้อน URL ที่ต้องการลงไป

รูปภาพ

รูปภาพ

Comments are closed.