อาจเกิดจากสาเหตุที่เปิดโปรแกรมจัดการแพกเกจเช่นศูนย์ซอฟท์แวร์ หรือเครื่องมือจัดการแพกเกจ Synaptic หรือ ใช้ระบบคำสั่ง aptitude อยู่ เกินกว่า 1 โปรแกรม ทำให้ระบบแจ้งว่ามีการล๊อค วิธีแก้ไขปัญหาทำได้โดย ปิดโปรแกรมจัดการแพกเกจข้างต้นให้เหลือเพียงโปรแกรมเดียวและเพียง 1 หน้าต่าง หากปัญหายังคงอยู่ให้รีบูต Suriyan ใหม่ดู

Comments are closed.