หากคุณเคยใช้โปรแกรม Google Desktop มาจาก Windows แล้วต้องการจะใช้ Google Desktop บน Suriyan คุณสามารถติดตั้งได้ โดยจะต้องดาวน์โหลด Google Desktop รุ่นสำหรับ Ubuntu โดยเฉพาะ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://desktop.google.com/linux/index.html ที่หน้ารายการดาวน์โหลดให้เลือกไฟล์นามสกุล .deb

รูปภาพ

สำหรับการติดตั้งไฟล์ .deb ให้ดูจากหัวข้อ “ดาวน์โหลดโปรแกรมเป็นไฟล์ .deb จะสามารถติดตั้งได้อย่างไร”

Comments are closed.