โปรแกรม AppServ ไม่สามารถติดตั้งบน Suriyan ได้ ถ้าหากว่าคุณต้องการใช้โปรแกรมที่พัฒนาด้วยภาษา PHP และ MySQL คุณสามารถติดตั้ง Apache, PHP และ MySQL ลงบน Suriyan ได้โดยตรง โดยวิธีการติดตั้งมีดังนี้

  • เรียกโปรแกรมเทอร์มินัลโดย

ไปที่เมนู > เครื่องมือเครื่องใช้ > เทอร์มินัล

รูปภาพ

พิมพ์คำสั่ง

sudo apt-get install apache2 php5-mysql libapache2-mod-php5 mysql-server

แล้วกดปุ่ม Enter

รูปภาพ

รอให้ระบบติดตั้งโปรแกรมจนเสร็จ จากนั้นคุณจะสามารถใช้งาน Web Server ได้เช่นเดียวกับที่ใช้ AppServ โดยที่ Document root บน Suriyan นั้น จะอยู่ที่ /var/www

รูปภาพ

หรือถ้าคุณต้องการโปรแกรมในลักษณะเดียวกับ AppServ ที่ทั้งหมดรวมอยู่ในโฟลเดอร์เดียว คุณสามารถใช้โปรแกรม XAMPP ได้ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.apachefriends.org/en/xampp.html

Comments are closed.