ไม่สามารถนำ Module ของ Drupal ไปใช้ใน Joomla หรือ Module ของ Joomla ไปใช้ใน Drupal ได้ แม้ว่าจะถูกเขียนมาด้วยภาษา php เหมือนกัน

Comments are closed.