หากไฟล์วิดีโอที่มีนั้นมืดเกินไป เราสามารถใช้โปรแกรม Avidemux ในการปรับสีหรือความสว่างได้ ซึ่งสามารถทำได้ดังนี้

1.ไปที่เมนู File เลือก Open แล้วทำการ load ไฟล์ video เข้ามาในโปรแกรม
2.ที่ side panel ในส่วนของ Video ให้เลือกรูปแบบของไฟล์ video ที่ต้องการใช้งาน

รูปภาพ

3.เลือกไปที่ Filters
4.ในส่วนของ Available Filters เลือก Colors > Contrast แล้วกดเครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่ม filter

รูปภาพ

5.ทำการปรับ Brightness และ Contrast ให้เหมาะสม เลือก OK แล้ว Close

รูปภาพ

6.ก่อนจะทำการแปลงไฟล์ให้กำหนดรูปแบบของ output ด้วย ในส่วนของ Format บริเวณ side panel ด้านซ้ายว่าเราต้องการกำหนดรูปแบบไฟล์ output ว่าจะเป็นรูปแบบไหน
7.กำหนดขอบเขตที่ต้องการปรับความสว่างโดย A คือจุดเริ่มต้น B คือจุดสิ้นสุด

รูปภาพ

8.เมื่อกำหนดครบหมดทุกอย่างให้ click ที่ไอคอน Save Video แล้วกำหนดตำแหน่งที่จะ save ไฟล์แล้ว Save

รูปภาพ

Comments are closed.