หากเคยใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดประเภท Flash get หรือ DAP คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมที่มีลักษณะเดียวกันได้ คือโปรแกรม DownThemAll ซึ่งเป็นส่วนเสริมของ Firefox สามารถทำงานร่วมกับ Firefox ได้ทันที มีความสามารถเช่นเดียวกับโปรแกรมประเภท Flash get แต่มีขนาดที่เล็กกว่ามาก

สามารถติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวได้ โดยการใช้ Firefox เปิดเข้าไปที่ https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/201/

รูปภาพ

เมื่อ download มาแล้วเมื่อใดที่จะ download ไฟล์จะมีเมนู downthemall เพิ่มขึ้นมา

รูปภาพ

ซึ่งจะสามารถใช้งานได้เหมือนโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดอื่นๆ

Comments are closed.