โปรแกรมจัดการแฟ้มใน Suriyan สามารถเปิดเป็นแบบแท็บได้เช่นเดียวกับ Firefox และมีวิธีการเรียกแท็บที่เหมือนกันคือ กดปุ่ม Ctrl+t

รูปภาพ

รูปภาพ

Comments are closed.