โปรแกรมจัดการแฟ้มใน Suriyan สามารถเปิดแท็บให้แสดงผลเป็นแบบหน้าต่างคู่ได้โดยกดปุ่ม F3

รูปภาพ

Comments are closed.