แฟ้ม DMG เป็นอิมเมจของ Mac OS X ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เก็บโปรแกรม สามารถเปิดดูได้โดยติดตั้งแพคเกจ dmg2img จากโปรแกรม Synaptic Package Manager
จากนั้นให้เรียกเทอร์มินัล จากเมนู > เครื่องมือเครื่องใช้ > เทอร์มินัล แล้วพิมพ์ในเทอร์มินัล

รูปภาพ

  • พิมพ์คำสั่ง

dmg2img /ที่อยู่/ของ/ไฟล์.dmg

โปรแกรมจะแปลงได้ไฟล์นามสกุล .img ชื่อเดียวกันที่สามารถเปิดได้

ทั้งนี้โปรแกรมของ Mac OS X นั้นไม่สามารถรันบน Suriyan ได้ ตัวอย่างการใช้งาน

รูปภาพ
รูปภาพ

Comments are closed.