การแยกไฟล์เสียงออกมาจากไฟล์ video ที่มีอยู่สามารถทำได้ดังนี้
1.ไปที่เมนู File เลือก Open แล้วทำการ load ไฟล์ video เข้ามาในโปรแกรม
2.กำหนดขอบเขตที่ต้องการ save ไฟล์เสียงออกมา

รูปภาพ

3.ที่ side panel ในส่วนของ Audio ให้เลือกรูปแบบ audio codec ที่ต้องการใช้งาน

รูปภาพ

4.ถ้าต้องการกำหนดรายละเอียดของไฟล์เสียงที่จะ save ออกมาด้วยให้ click ไปที่ Configure เพื่อตั้งค่า เช่น กำหนด bit rate

รูปภาพ

5.ไปที่เมนู Audio ที่ main menu
6.เลือก Save

รูปภาพ

7.เลือกตำแหน่งที่จะ save ไฟล์ audio แล้ว Save

Comments are closed.