หากต้องการใช้ GIMP ลบจุดด่างดำต่างๆ เราสามารถตกแต่งให้เหมือนจริงที่สุดได้ ด้วยการใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Healing tool ซึ่งเครื่องมือนี้จะลบจุดเสียออกได้ ด้วยการนำสีและพื้นผิวของบริเวณที่ใกล้เคียงกันมาปรับปรุงซ่อมแซมในส่วนที่เสียหายได้ โดยให้ ctrl+click จุดต้นแบบก่อน แล้วจึงคลิกที่จุดเป้าหมาย

รูปภาพ

Comments are closed.