โปรแกรม gEdit สามารถแสดงเลขบรรทัดของเอกสารที่พิมพ์อยู่ได้ โดยที่หน้าโปรแกรม gEdit ให้ไปที่เมนู แก้ไข > ปรับแต่ง จากนั้นเลือก แสดงเลขบรรทัด

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

Comments are closed.