เครื่องมือสำหรับการจัดการดิสก์ เช่น ฟอร์แมต ลบพาร์ทิชั่น หรือเช็ค SMART มืชื่อว่า “เครื่องมือดิสก์” สามารถเรียกใช้เพื่อ Format Flash drive ได้โดยให้เสียบอุปกรณ์ Flash drive ให้เรียบร้อยก่อนแล้ว

ไปยังเมนู > ระบบ > ดูแลระบบ > เครื่องมือดิสก์

รูปภาพ

เลือกอุปกรณ์ Flash drive ที่ต้องการฟอร์แมต
กดปุ่ม “ฟอร์แมตไดว์” เพื่อทำการ Format

รูปภาพ

Comments are closed.