สำหรับผู้ที่เคยเล่น Workflow Model บน Alfresco อาจจะเคยพบเจอปัญหานี้ โดยหากเราได้มีการประกาศ properties เป็นประเภท d:int จะทำให้เกิด Error ขึ้นเมื่อมีการสั่ง View Task Detail ขึ้นมา ดังรูปตัวอย่างด้านล่างนี้

โดยปัญหานี้เกิดจากการไปกำหนด properties ใน Workflow Model โดยไปประกาศเป็นประเภท d:int ตามตัวอย่างดังรูปด้านล่าง

ปัญหานี้ถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่พอสมควร ซึ่งวิธีแก้ไขปัญหานี้มีการแนะนำว่าให้เปลี่ยนรูปแบบของการประกาศค่านี้ให้เป็น d:text แทน ซึ่งจะทำให้ไม่เกิด Error เมื่อมีการกระทำเหตุการณ์เดียวกันครับ

Comments are closed.