มีโอกาสได้เขียนเรื่อง Key Encryption ไปแล้วรอบหนึ่ง เกี่ยวกับ plug-in ของ FireFox คราวนี้ขยับมาใกล้ตัวกันบ้าง ก้อคือโปรแกรมช่วยจัดการ Key Encryption อย่าง SeaHorse โปรแกรมนี้ติดตั้งมาพร้อมกับ Ubuntu 8.04 Hardy Heron โดยอยู่ที่ Application > Accessories > Passwords and Encryption Keys

คุณสมบัติเด่นของ SeaHorse

  1. สร้าง Encryption Key ได้ทั้ง Secure Shell Key และ PGP Key
  2. Sync กับ Key Server
  3. Import Key จากไฟล์ และ Key Server
  4. Export เป็นไฟล์
  5. ติดตั้ง Secure Shell Key ยังเครื่องปลายทาง
  6. มีระบบ backup key
  7. เป็น Key Ring ในตัวเก็บและเรียกใช้ Key หรือ Password เมื่อต้องการ

 

หน้าตา SeaHorse

สร้าง GPG หรือ SSH Key ก้อได้

สร้าง SSH Key พร้อมติดตั้งไปยังเครื่องปลายทาง

 

อ่านคุณสมบัติกันแล้ววันนี้คุณใช้ SeaHorse แล้วหรือยังครับ : )

 

Comments are closed.