คำสั่ง zmmailbox นั้นใช้สำหรับจัดการ mailbox บน Zimbra เราสามารถจัดการ สร้าง เรียกดู ลบ หรือล้างโฟลเดอร์ได้โดยใช้คำสั่งนี้ มาลองดูกันดีกว่า เริ่มจากเข้าใช้งานด้วย user zimbra

su - zimbra

จากนั้นเข้า zmmailboxd -z -m user@domain.com ดังตัวอย่าง

2

เรียกดูโฟลเดอร์ทั้งหมดของ user ที่ต้องการได้โดยใช้ getAllFolders หรือ gaf

3

สร้างโฟลเดอร์ใน user ที่ต้องการโดยใช้ CreateFolder หรือ cf

4

กรณีมีเมลอยู่ในโฟลเดอร์แล้วต้องการล้างอีเมลทั้งหมดในโฟลเดอร์นั้น ๆ ทำได้โดยใช้คำสั่ง emptyFolder หรือ ef

5

จะเห็นว่าตอนแรกโฟลเดอร์ Personal มี 3 ฉบับ หลังจากเราเคลียร์ค่าไปจะกลายเป็น 0

สุดท้าย วิธีลบโฟลเดอร์ที่สร้าง ทำได้โดยใช้ deleteFolder หรือ df

7

จะเห็นว่าโฟลเดอร์ Personal ถูกลบไปแล้ว

Comments are closed.