มาย้อนอดีตกันอีกรอบ สมัยก่อนเวลาจับ traffic เราพยายามจับเอาข้อมูลที่วิ่งผ่าน NIC แล้วเอามาวิเคราะห์และทำสถิติบนเครื่องนั้นๆ ซึ่งก็ทำให้ง่ายและดิบซึ่งเครื่องมือลักษณะนี้มีอยู่หลายตัว วันนี้มาย้อนอดีตกันกับเครื่องมือที่ชื่อว่า ntop ครับ วิธีการติดตั้งทำดังนี้

sudo apt-get install ntop

อย่าพยายาม start services ตอนนี้เพราะยังไม่มี config และยังไม่ได้ตังค่า password ให้กับ admin ให้ตั้งค่าดังนี้

sudo ntop --set-admin-password

จากนั้นสั่ง restart ntop ได้เลยดังนี้

/etc/init.d/ntop restart

เรียกดูข้อมูลโดยเปิด browser ไปที่ http://localhost:3000 ครับ

Comments are closed.