เนื่องจากโครงการส่งเสริมการใช้ และพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สของซิป้า มีส่วนของการพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สให้เหมาะสมกับคนไทยมากที่สุด โดยเฉพาะซอฟต์แวร์สำหรับสำนักงานอย่าง "โอเพนออฟฟิศ" ซึ่งยังมีฟังก์ชันที่ยังไม่ตอบสนองความต้องการของคนไทยได้ครบ

ทางซิป้าจึงมีความคิดที่จะทำการแก้ไขฟังก์ชันที่มีความต้องเร่งด่วนของคนหมู่มาก ซึ่งการแก้ไขจะเป็นไปไม่ได้เลยหากไม่ได้ความร่วมมือจากคนที่ใช้โดยตรง

จึงอยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้ขอรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ใช้งานทั้งหมดว่าควรจะทำการแก้ไขโอเพนออฟฟิศในส่วนใดก่อน หลังจากรวบรวมข้อผิดพลาดต่างๆ ก่อนที่จะทำการแก้ไขส่วนที่จำเป็นต่อไป เพื่อให้คนไทยสามารถใช้งานโอเพนออฟฟิศได้อย่างสมบูรณ์มากที่สุด

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการแก้ไขโอเพนออฟฟิศเพื่อคนไทยมาที่ pakpoom.ia@sipa.or.th ก่อนวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552

Comments are closed.