เนื่องจากกระแสความต้องการใช้งานโอเพนออฟฟิศในประเทศไทยมีมาขึ้นเรื่อยๆ และคาดการณ์ว่าในภาวะเศรษฐกิจขาลงแบบนี้ ความต้องการจะต้องเพิ่มขึ้นอีกมากมาย และอย่างที่ทราบกันดีแล้วว่าการใช้งานโอเพนออฟฟิศยังมีความผิดพลาดจากการทำงานของซอฟต์แวร์กับภาษาไทย โดยเฉพาะในกรณีของการย้ายไฟล์ใช้งานไปมาระหว่างไมโครซอฟท์ออฟฟิศกับโอเพนออฟฟิศ แม้จะสามารถบันทึกและแก้ไขไปมาข้ามระบบได้ แต่ก็ยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ จึงมีความคิดที่จะทำการระดมสมองเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเพื่อทำการแก้ไขข้อผิดพลาดของโอเพนออฟฟิศ

การแก้ไขเคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อ 2-3 ปีก่อน ล่าสุดโอเพนออฟฟิศเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดยทำการเปลี่ยนเวอร์ชันใหม่จาก 2.4 มาเป็น 3.0 เมื่อปลายปี 2551 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทำให้โอเพนออฟฟิศมีความสามารถเพิ่มขึ้นมากมายอีกทั้งหน้าตาก็สวยงามขึ้นกว่าเก่า แต่ความผิดพลาดเกี่ยวกับการใช้งานภาษาไทยก็ยังคงอยู่ และคนที่จะบอกกับเราได้ว่าข้อผิดพลาดอันไหนพบบ่อยหรือข้อผิดพลาดไหนสำคัญควรทำการแก้ไขก่อน ก็หนีไม่พ้นคนที่ใช้งานมาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งมีทั้งหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชน ซิป้าจึงได้ทำการระดมสมองเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยมี เนคเทค, การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, การเคหะแห่งชาติ, บริษัทสยามวาลา, บริษัทเอสแอนด์พี, บริษัทไอทีเบเคอรี่ และบริษัทโอเพนซอร์สดิเวลอปเมนต์ เข้าร่วมประชุม

หลังจากที่ทำการพูดคุยพร้อมทั้งยกปัญหาที่หลายฝ่ายเคยเจอและยังคงเจออยู่มาช่วยกันดูว่า ข้อผิดพลาดไหนเป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วนที่ควรจะทำการแก้ไขก่อนได้ข้อสรุปเป็น 5 ข้อดังนี้

1.การแปลงข้อมูลวันที่มีข้อผิดพลาดในส่วนของปี พ.ศ.
กล่าวคือเป็นข้อผิดพลาดในการใช้งานงานโปรแกรม Calc ของโอเพนออฟฟิศ แล้วทำการบันทึกไฟล์เพื่อไปเปิดในโปรแกรม excel ผลที่ได้คือในส่วนของการแสดงวันที่ในส่วนของปี พ.ศ. ไม่ถูกต้อง จึงควรทำการแก้ไขเรื่องดังกล่าวโดยด่วน

2.ข้อผิดพลาดจากการใช้โปรแกรม writer ของโอเพนออฟฟิศทำการเปิดเอกสารที่ทำมาจากไมโครซอฟท์ออฟฟิศ 2003
กล่าวคือเมื่อทำการเปิดไฟล์ที่ทำมาจากออฟฟิศ 2003 ในโอเพนออฟฟิศ พบว่าชนิดของตัวอักษรภาษาไทยมีการเปลี่ยนแปลงรวมไปถึงขนาดตัวอักษรก็เปลี่ยนแปลง ทำให้เอกสารที่เปิดขึ้นมาต้องทำการแก้ไขเรื่องของฟอนต์และขนาดของตัวอักษร โดยความผิดพลาดนี้ไม่เกิดขึ้นกับเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษ

3.ฟังก์ชัน Auto Complete ทำให้ตัวอักษรไทยบางตัวแสดงผลซ้อนกัน
กล่าวคือหากมีการเลือกใช้ฟังก์ชัน Auto Complete กับตัวอักษรภาษาไทยบางตัวจะเกิดการแสดงผลของตัวอักษรซ้อนกัน และต้องทำการแก้ไขโดยการลบแล้วพิมพ์ไหม่ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้งาน ในขณะที่หากใช้ในเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษไม่พบข้อผิดพลาดนี้

4.เส้นใต้ภาษาไทยหนาเกินไป
ในการใช้งานฟังก์ชันเลือกขีดเส้นใต้ข้อความภาษาไทยพบว่ามีขนาดของเส้นใหญ่ผิดปกติ ต่างจากการใช้งานในเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษ ทำให้เอกสารมองดูแล้วไม่สวยงามจึงควรทำการแก้ไขเรื่องนี้

5.การแสดงผลของข้อมูลผิดพลาดใน input line ของโปรแกรม cals บนวินโดวส์วิสต้า
เมื่อมีการนำเอาโปรแกรม cals ไปทำงานบนวินโดวส์วิสต้า พบว่าในส่วนของ input line มีการแสดงผลภาษาไทยผิดพลาด โดยมีตัวอักษรซ้อนกันทำให้อ่านลำบาก

ซึ่งหลังจากที่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องข้อผิดพลาดที่ต้องเร่งทำการแก้ไข แล้ว ทางซิป้าก็จะดำเนินการต่อด้วยการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อทำการแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ เพื่อให้คนไทยได้ใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สได้มากขึ้นบนความสมบูรณ์ที่มากขึ้น หากมีความคืบหน้าจะนำมาเสนอต่อไป อีกหนึ่งความตั้งใจดีเพื่ออุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

Comments are closed.