หากต้องการติดตั้งโปรแกรมใน Suriyan วิธีที่ถูกต้องคือให้ใช้โปรแกรมศูนย์ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ใน Suriyan ในการติดตั้ง แต่หากโปรแกรมที่ต้องการไม่มีอยู่ในศูนย์ซอฟต์แวร์ และต้องดาวน์โหลดจากหน้าเว็บไซต์เพื่อติดตั้งด้วยตนเอง ให้ดาวน์โหลดไฟล์ที่มีนามสกุลลงท้ายเป็น .deb เป็นตัวเลือกแรก แต่ถ้าหากว่าในเว็บไซต์มีเพียงไฟล์นามสกุล .rpm ซึ่งเป็นไฟล์ของ Linux ตระกูล Redhat เราก็สามารถนำไฟล์มาแปลงเพื่อใช้ติดตั้งได้

วิธีทำ

 • เปิดเทอร์มินัล โดยไปที่ เมนูโปรแกรม > เครื่องมือเครื่องใช้ > เทอร์มินัล
  รูปภาพ
 • พิมพ์คำสั่ง sudo apt-get install alien เพื่อติดตั้งโปรแกรม alien
  รูปภาพ
 • พิมพ์คำสั่ง sudo alien ตามด้วยที่ตั้งของแฟ้มดังกล่าว แล้ว Enter
  รูปภาพ
 • เราจะได้ไฟล์ที่มีชื่อตรงกับไฟล์ .rpm ที่มีนามสกุลเป็น .deb
 • ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ .deb เพื่อติดตั้งได้ทันที
  รูปภาพ

Comments are closed.