หากดาวนโหลดไฟล์แล้ว แต่หาไฟล์ที่ดาวน์โหลดไม่พบ ให้ทำดังนี้ ที่โปรแกรม Firefox ไปที่เมนู เครื่องมือ > ดาวน์โหลด

รูปภาพ

จะปรากฏรายการไฟล์ที่เคยดาวน์โหลด ให้คลิกขวาที่ไฟล์ที่ต้องการ เลือก Open Containing folder จะปรากฏโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ดังกล่าวอยู่ ซึ่งไฟล์จะอยู่ในโฟลเดอร์ที่เปิดขึ้นมานี้ เว้นแต่ว่าเราได้เคยย้ายไฟล์ดังกล่าวไปไว้ที่อื่นแล้ว

รูปภาพ

Comments are closed.