Audacity จะส่งออกไฟล์เป็นนามสกุล wav, ogg, mp3, midi ได้เท่านั้น หากต้องการให้ไฟล์อยู่ในรูปแบบของ wma จำเป็นต้องใช้เครื่องมือแปลงไฟล์ในการช่วย โดยแนะนำในส่งออกไฟล์เป็น wav แล้วจึงนำไปแปลงเป็น wma ในภายหลัง

Comments are closed.