วันนี้จะมาดูวิธีการรีเซตรหัสผ่านสำหรับ admin กรณีที่เราลืมรหัสผ่านกัน ขอเพียงเรามี user อื่นที่ไม่ใช่ admin ก็สามารถ reset รหัสผ่านได้ ดังนี้
ให้เราแก้ไขไฟล์ /opt/alfresco-xxx/tomcat/shared/classes/alfresco-global.properties โดยเพิ่ม user ที่มีในระบบเข้าไป

alfresco_user_store.administrator=usernametorestore

usernametorestore – ใส่ username ของ user ที่เข้าระบบ alfresco ได้

null

จากนั้นให้รีสตาร์ท alfresco service

sudo service alfresco restart

null

ลองเข้าระบบด้วย user ที่เพิ่มไปสำหรับ restore password alfresco admin
null

เมื่อเข้าระบบมาเรียบร้อยจะเห็น user ที่เราระบุมีสิทธิ์เป็นผู้ดูแลระบบแล้ว เพียงเท่านี้ก็สามารถจัดการ reset password admin ได้เลย
null

Comments are closed.