แสดงว่ายังไม่ได้เปิดโมดูล rewrite ของ Apache สามารถแก้ไขโดยเปิดไฟล์ c:xamppapacheconfhttpd.conf ด้วยโปรแกรม Notepad++ (มีในชุด Chantra)

รูปภาพ
จากนั้นเพิ่มคำสั่งนี้ลงไปท้ายไฟล์

LoadModule rewritemodule modules/modrewrite.so

หากพบปัญหานี้บนโฮสติ้ง ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของโฮสต์

Comments are closed.